Lombard 30 kwietnia 2016 w restauracji Klein Zakopane

SOBOTA 30 kwietnia 2016 od godz.20.00 do 00.00

 

10 LAT Restauracji Klein Zakopane !!!

Świętujmy to wspólnie z zespołem LOMBARD !!!

Cena od osoby  € 20,00 przelewem na konto;

NL85RABO0315085177 Het Hof van Giesbeek

Z dopiskiem ‘’LOMBARD’’

Cena od osoby przy wejściu € 25,00 (ilość miejsc ograniczona)

glowna

Shopping Cart