II Forum Polskiego Biznesu w Niderlandach

II Forum Polskiego Biznesu w Niderlandach – świetną okazją do networkingu i wspólnej zabawy!

1-go października odbyło się II Forum Polskiego Biznesu. Na zaproszenie „Bądźcie z nami!” – wystosowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich (SPPN) – zareagowało 200 przedsiębiorców. Organizatorzy, WPHiI i SPPN, zadbali o uroczystą oprawę II Forum Polskiego Biznesu – imprezy, która podkreśla zarówno obecną rolę Polski, jako kraju przewodniczącego Radzie Unii Europejskiej oraz czwartą rocznicę działalności stowarzyszenia SPPN. Wielu polskich przedsiębiorców przyłączyło się do wspólnej zabawy w stylowej restauracji Klein Zakopane w Giesbeek. W weekendowym nastroju, goście bawili się do późnych godzin wieczornych.

 

[av_image src=’http://www.kleinzakopane.nl/wp-content/uploads/2015/05/II-Forum-Polskiego-Biznesu-w-Niderlandach-1-495×400.jpg’ attachment=’610′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

 

Forum w czasie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Drugie półrocze roku 2011 jest okresem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W tym czasie oczy polityków i biznesmenów zwrócone są na nasz kraj. W celu podkreślenia tej ważnej roli Polski w Unii Europejskiej organizowane są w całej Europie imprezy z udziałem biznesu i organizacji polonijnych przy wsparciu polskich organów administracji państwowej. Imprezy te stanowią doskonałą możliwość do zaakcentowania roli Polski w Unii Europejskiej, także okazję do aktywnego kształtowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków poza granicami kraju. II Forum było jedną z takich imprez i miało na celu w szczególności podkreślenie pozytywnego wpływu działających tutaj przedsiębiorców polskich i polsko-holenderskich na rozwój dwustronnych relacji gospodarczych między polską a Niderlandami oraz na rozwój ekonomiczny całej Unii Europejskiej.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością honorowi goście: Jego Ekscelencja Pan Ambasador Janusz Stańczyk wraz z Małżonką oraz Pan Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej wraz z towarzyszącym mu Panem Andrzejem Rutkowskim, opiekunem rynku niderlandzkiego z ramienia Ministerstwa. Uroczystości dodali blasku również inni honorowi goście: Pan Władysław Padło, Radca-Ministra Ambasady w Hadze wraz z małżonką, Burmistrz gminy Zevenaar Pan Jan Ruiter, a także przedstawiciele Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Dyrektor Generalny Pan Andrzej Czernek oraz Szef Działu Konkursów Pan Michał Lipiński.

Na Forum były zatem szeroko reprezentowane różne środowiska aktywnej gospodarczo polonii holenderskiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: przedstawiciele Kapituły Konkursu Polonus 2011 oraz przedstawiciele Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego (PNKV), Fundacji Niderlandzki Dom Polski w Amsterdamie, Stowarzyszenia Ekspertów Polskich w Holandii (STEP) oraz przedstawiciele wielu innych organizacji polonijnych na terenie Holandii. Patronat medialny nad wydarzeniem objął znany polski tygodnik i portal na rynku niderlandzkim – Niedziela.nl. Wśród przedstawicieli lokalnej prasy należy wymienić Pana Krzysztofa Birleta, redaktora naczelnego Niedzieli, Panią Bos-Karczewską, redaktor naczelną portalu Polonia.nl oraz Pana Damiana Błasiaka, redaktora naczelnego nowego czasopisma polonijnego The High Contrast.

W swoim wystąpieniu Pan Ambasador Janusz Stańczyk zwrócił uwagę słuchaczy na pozytywny wpływ polskich firm na gospodarkę Królestwa Niderlandów oraz na rozwój dwustronnych relacji pomiędzy Polską a Niderlandami. Pan Ambasador zaakcentował także wartość i znaczenie wielowymiarowej i wielopoziomowej współpracy – w myśl motto Stowarzyszenia „Razem jesteśmy silniejsi”.

 

[av_image src=’http://www.kleinzakopane.nl/wp-content/uploads/2015/05/II-Forum-Polskiego-Biznesu-w-Niderlandach-2-495×400.jpg’ attachment=’611′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

Pan Ambasador Janusz Stańczyk podkreślił w swoim przemówieniu znaczenie

 

Zauważył, iż chodzi tu zarówno o jednoczenie się polskich przedsiębiorców na rynku niderlandzkim, jak i o współdziałanie skonsolidowanego biznesu z administracją publiczną. W szczególności współdziałanie to dotyczy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji i Wydziałem Ekonomiczno-Politycznym Ambasady RP w Hadze, a na wyższym poziomie chodzi także o współpracę polsko-niderlandzką i ogólnoeuropejską.

 

[av_image src=’http://www.kleinzakopane.nl/wp-content/uploads/2015/05/II-Forum-Polskiego-Biznesu-w-Niderlandach-3-495×400.jpg’ attachment=’612′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

Do uczestników II Forum przemówił honorowy gość,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pan Rafał Baniak

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Rafał Baniak poświęcił swoje przemówienie zagadnieniom prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Pan Rafał Baniak wyraził poparcie kierownictwa Ministerstwa Gospodarki dla rozwoju polskiego biznesu w Niderlandach i dalszego rozwoju Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich. Pan Minister zwrócił również uwagę na związek inicjatyw typu Forum z jednym z priorytetów ekonomicznych Polskiej Prezydencji. Tym ważnym priorytetem jest wspieranie funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, zwłaszcza  wspieranie działalności sektora tzw. małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazał także na potrzebę oparcia integracji europejskiej i ekonomicznej siły UE na sile stabilnie i dynamicznie rozwijającej się  polskiej gospodarki.

Imprezie dodała blasku, znana z TVP 2, Pani Anna Popek. To już po raz drugi gwiazda zaszczyca  swoją obecnością Forum Polskiego Biznesu.

 

[av_image src=’http://www.kleinzakopane.nl/wp-content/uploads/2015/05/II-Forum-Polskiego-Biznesu-w-Niderlandach-4-484×400.jpg’ attachment=’613′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

Spotkanie poprowadziła znana polska dziennikarka i prezenterka, Pani Anna Popek z TVP2.

 

„Wspólnota interesów – Solidarność działań!”

Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich (SPPN) Pan Jarosław Solowski w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Wspólnota interesów – solidarność działań” nakreślił perspektywę rozwoju stowarzyszenia oraz nawoływał przedsiębiorców do aktywnego przyłączenia się do istniejącej już cztery lata organizacji. To wezwanie do aktywnej współpracy wzbudziło ożywioną dyskusję wśród obecnych na sali przedsiębiorców. Jakie korzyści oferuje nam, przedsiębiorcom, SPPN? Korzyści z członkowstwa są nie dla wszystkich przedsiębiorców takie oczywiste.

Patrząc na holenderskie firmy zauważamy, że są one zrzeszone w różnych organizacjach branżowych. Polscy przedsiębiorcy natomiast są rozproszeni. Brak spójnej organizacji, zrzeszającej wszystkich polskich przedsiębiorców, reprezentującej nasze interesy w Holandii i stymulującej do regularnych kontaktów – osłabia naszą pozycję rynkową i stawia nas w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z przedsiębiorstwami holenderskimi. Trzeba nareszcie spojrzeć prawdzie w oczy i dostrzec, że szczególnie tutaj, w kraju, gdzie wszyscy ze sobą współpracują, szeroka współpraca pomiędzy polskimi firmami jest jedyną formułą na sukces! W grupie przecież jest siła.

Wzrost znaczenia SPPN, jako organizacji polskich przedsiębiorców przekłada się bezpośrednio na wzrost pozycji polskich przedsiębiorstw w Holandii i szacunku, jakim chcemy się cieszyć wśród Holendrów. Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w prace SPPN-u i nadania kierunku rozwoju tej ważnej dla nas wszystkich organizacji. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.vpno.nl.


Jak było? Był super!

Organizatorzy II Forum, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze (WPHiI) oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich (SPPN) przygotowali bardzo atrakcyjny program, zarówno pod względem merytorycznym, jak i artystycznym.

Po wystąpieniach oficjalnych, kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny pt.: „Przedsiębiorca na miarę Europy” z udziałem polskich przedsiębiorców, reprezentujących różne branże. Uczestnikami panelu byli: Pan Krzysztof Florek, właściciel firmy wykończeniowo-budowlanej Florek Vastgoedonderhoud B.V., Pani Beata Paulusse, właściciel firmy consultingowej, drs. B.J. Paulusse-Wojcik Kwaliteits & Organisatieadvies, Pan Wojciech Szwajcowski, właściciel firmy rykszarskiej (taksówek rowerowych) w krajach Beneluksu – Wieler Taxi B.V., oraz Pani Justyna van Uden z Instytutu Szkoleniowego i Biura Tłumaczeń MalCargo.

 

[av_image src=’http://www.kleinzakopane.nl/wp-content/uploads/2015/05/II-Forum-Polskiego-Biznesu-w-Niderlandach-5-495×400.jpg’ attachment=’614′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

Panel dyskusyjny nt. „Przedsiębiorca na miarę Europy”

 

Dyskusja panelowa dotyczyła przepisu na sukces na rynku holenderskim, własnych spostrzeżeń i doświadczeń oraz trudności, które trzeba przezwyciężyć w drodze do sukcesu. Przedsiębiorcy wyrazili również swoją opinię na temat potrzeby integracji Polonii Biznesowej w Holandii i zalet, jakie oferuje przedsiębiorcom integracja europejska.

Uczestnicy II Forum mieli także okazję wziąć aktywny udział w warsztatach z psychologii biznesu i wymienić się doświadczeniami z innymi przedsiębiorcami. Spotkanie w relaksującej atmosferze i wymiana informacji może stać się początkiem pełnej sukcesu współpracy na rynku holenderskim.

Również pod względem kulinarnym II Forum było sukcesem. Pani Zosia, właścicielka restauracji Klein Zakopane w Giesbeek, dołożyła wszelkich starań, aby ta ważna dla Polonii biznesowej uroczystość odbyła się na najwyższym poziomie. Goście rozkoszowali się tradycyjnymi potrawami polskiej kuchni: kwaśnicą po góralsku, golonką i oscypkiem z grilla, pierogami oraz wieloma innymi smakołykami. Za gościnne przyjęcie i wszelkie starania serdecznie Pani Zosi dziękujemy!

[av_image src=’http://www.kleinzakopane.nl/wp-content/uploads/2015/05/II-Forum-Polskiego-Biznesu-w-Niderlandach-6-495×400.jpg’ attachment=’615′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

Goście rozkoszowali się wyśmienitymi potrawami przygotowanymi według tradycyjnych przepisów Pani Zosi w restauracji Klein Zakopane w Giesbeek koło Arnhem.
Tradycję restauracji Klein Zakopane zaakcentował występ zespołu Banachy. Zaproszeni goście z przyjemnością słuchali góralskiej muzyki.

[av_image src=’http://www.kleinzakopane.nl/wp-content/uploads/2015/05/II-Forum-Polskiego-Biznesu-w-Niderlandach-7-495×400.jpg’ attachment=’616′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

Zespół góralski Banachy przygrywał gościom na polską nutę

 

Loteria

Uczestnicy Forum z entuzjazmem wzięli udział w loterii wspierającej szczytne cele Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólnymi siłami zebraliśmy 1240 euro. Zebrane fundusze są przeznaczane na takie cele, jak zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorych dzieci i noworodków w Polsce.

Do wygrania były przygotowane atrakcyjne nagrody, ufundowane przez naszych sponsorów, między innymi:

 książki i kurs językowy ufundowała firma Jo – Pol
 książki o Polsce ufundował Wydział WPHiI
 smaczne i zdrowe soki ufundowała firma Flevosap
 polskie słodycze tradycyjnie zaoferowała na loterię Łowiczanka
 zbiór artystycznych produktów z filcu wykonała na potrzeby naszej loterii HandMade Joanna Wróblewska
 do wygrania były również niespodzianki od firm Fakro oraz Pont Meyer.
 … i wiele innych nagród.
Wielu z nas solidarnie zakupiło nawet po kilkanaście losów. Wielu uczestników Forum ucieszyły trafne losy, niektórzy zabrali do domu nawet po kilka nagród.

[av_image src=’http://www.kleinzakopane.nl/wp-content/uploads/2015/05/II-Forum-Polskiego-Biznesu-w-Niderlandach-8-495×400.jpg’ attachment=’617′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

Po programie merytorycznym, w weekendowym nastroju, wszyscy goście bawili się świetnie do późnych godzin wieczornych, tańcząc przy dyskotekowej muzyce DJ-a Adama .

 

Gorące podziękowania dla naszych sponsorów!

Z uwagi na to, że przedsięwzięcie zostało zaplanowane na szeroką skalę i było niezwykle kosztowne, gorące podziękowania należą się licznym sponsorom II Forum, którzy byli gotowi hojnie wesprzeć nasze wysiłki organizacyjne. Sponsorowanie było możliwe zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej.

II Forum stało się dobrą okazją dla sponsorów do zaprezentowania się w bardzo pozytywny sposób wobec szerokiego grona przedsiębiorców i zaproszonych gości. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów na rynku holenderskim!
Z zaoferowanych możliwości promocji i ekspozycji dla sponsorów imprezy skorzystały następujące przedsiębiorstwa: Ruig en Partners, Fakro, MalCargo, JO – POL, LBEA, Solowski Consultancy, BDO, PontMeyer, Houtappel Advocaatenkantoor, StalMar, Wojmar, Poolmax, AXBUD, THC.

Gorące podziękowania kierujemy również do firm OZ Export oraz PPHU Pęcherzewski za piękne kwiaty, które tyle uroku dodały naszej uroczystości! Ponadto Stowarzyszenie kieruje serdecznie podziękowania dla Pana Krzysztofa Birleta za stałe wsparcie medialne naszych kampanii promocyjno- komunikacyjnych w najpopularniejszym polskojęzycznym tygodniku „Niedziela”!

 

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się całemu zespołowi Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze pod kierownictwem Pana Radcy Tadeusza Postępskiego i przy czynnym udziale Pani Kamili Krystkiewicz. Dziękujemy również serdecznie wszystkim wolontariuszkom za aktywny udział w pracach organizacyjnych.

 

Do zobaczenia na III Forum!

Do zobaczenia za rok na III Forum Polskiego Biznesu, a wcześniej na organizowanych przez SPPN wspólnie z WPHiI licznych imprezach szkoleniowych i networkingowych. Czekamy również na Państwa sugestie i ciekawe pomysły, które przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynku holenderskim. Razem jesteśmy silniejsi i dzięki współpracy więcej możemy osiągnąć. Więc apelujemy do wszystkich: włączmy się aktywnie do działania.

Shopping Cart