Wprowadzone przez

Lombard 30 kwietnia 2016 w restauracji Klein Zakopane

SOBOTA 30 kwietnia 2016 od godz.20.00 do 00.00   10 LAT Restauracji Klein Zakopane !!! Świętujmy to wspólnie z zespołem LOMBARD !!! Cena od osoby  € 20,00 przelewem na konto; NL85RABO0315085177 Het Hof van Giesbeek Z dopiskiem ‘’LOMBARD’’ Cena od osoby przy wejściu € 25,00 (ilość miejsc ograniczona)